NATRYSKI RATUNKOWE

Natryski ratunkowe

- dzielimy na dwie kategorie(natryski bezpieczeństwa oraz myjki do oczu)

Informacje ogólne:

W miejscach takich jak laboratoria, zakłady produkcyjne gdzie istnieje bardzo duże ryzyko wypadku w wyniku kontaktu z substancjami łatwopalnymi, toksycznymi, radioaktywnymi, żrącymi lub poparzeń przez ogień i gorącą parę stosujemy dla bezpieczeństwa pracowników natryski bezpieczeństwa oraz myjki do oczu.

Natryski bezpieczeństwa są na stałe podłączone do instalacji wodociągowej co umożliwia natychmiastowe spłukanie poparzonych miejsc.
Zapobiegają one utracie wzroku, trwałemu kalectwu a nawet w niektórych przypadkach śmierci.

Powinny być instalowane w miejscach łatwo dostępnych w magazynach chemicznych, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, odlewniach, malarniach itp.

Poprzez zamontowanie oczomyjek czy natrysków bezpieczeństwa można spełnić warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy obowiązujące pracodawców.

Instalacje tych urządzeń uregulowane są w krajowych oraz międzynarodowych normach.

Norma EN (European Committee for Standardization)

- 15154 – 1 – dla natrysków ratunkowych

- 15154 – 2 – dla oczomyjek

 

Natryski bezpieczeństwa

Prysznice bezpieczeństwa przeznaczone są do spłukiwania całego ciała. Zainstalowane powinny być w takich miejscach gdzie pracownik narażony jest na działanie dużej ilości substancji szkodliwych. Głownie są to magazyny z chemikaliami, miejsca produkcji oraz miejsca gdzie może wystąpić zapalenie odzieży.

Opis produktu:

- powierzchnia pokryta jest warstwą polistyrenu ekspandowanego EPS w kolorze zielonym (RAL 6032)

- uruchomienie natrysku następuje za pomocą dobrze dostępnego i łatwego w obsłudze cięgła

- posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody

- zamknięcie wody następuje w momencie przesunięcia cięgła do pozycji wyjściowej

- urządzenia dostosowane są do natężenia wody wynoszącej 30,60 lub 76 litrów na minutę

- mocowanie do ściany lub sufitu

 

Myjki do oczu

Obok pryszniców bezpieczeństwa należy zainstalować specjalistyczne urządzenia do przemycia twarzy oraz oczu. Urządzenie tego typu umożliwia przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody. Wymagany wypływ wody do przemywania oczu oraz twarzy wynosi 15 litrów na minutę.
Minimalna średnica rur zasilających w wodę wynosi ¾ cala. w głowicy znajdują się filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą sprawdż nasz aktualny

KATALOG

KONTAKT

NASZE DANE:

Equilab Sp. z o.o.

Sokolska 60/6 , 40-087 Katowice


+48 32 723 24 17

+48 504 821 120

equilab@equilab.pl

BDO: 000360066


NIP: 634-28-14-186

REGON: 243137802

KRS: 0000449608


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy KRS.


Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości.