NEUTRALIZATORY

Neutralizatory

Zapewniają neutralizację oparów  i ścieków - substancji chemicznych (m.in. kwasu solnego, kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V), kwasu fluorowodorowego, amoniaku).

Neutralizator ścieków służy do neutralizacji typowo nieorganicznych, laboratoryjnych ścieków i organicznych kwasów takich jak kwas mrówkowy (HCOOH) i kwas octowy (CH3COOH).


Wartość pH jest doprowadzana do żądanego zakresu przez dozowanie dodatku roztworu wodorotlenku sodu (lub roztworu wodorotlenku potasu) lub kwasu solnego. Gdy żądana wartość zostaje  osiągnięta, zneutralizowane ścieki zostają doprowadzone do głównej sieci kanalizacyjnej.


Neutralizator oparów może być zamontowany zarówno nad dygestorium, jak również przy wyjściu otworu wentylacyjnego w dowolnej części laboratorium. Neutralizator ścieków może natomiast być połączony ze stanowiskiem do mycia, dygestorium lub bezpośrednio z neutralizatorem oparów.


Oferowane neutralizatory charakteryzują się wysoką wydajnością przy niskim zużyciu energii i wody. Łatwa obsługa neutralizatora jest zapewniona przez w pełni zautomatyzowany system, który praktycznie nie wymaga konserwacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą sprawdż nasz aktualny

KATALOG

KONTAKT

NASZE DANE:

Equilab Sp. z o.o.

Sokolska 60/6 , 40-087 Katowice


+48 32 723 24 17

+48 504 821 120

equilab@equilab.pl

BDO: 000360066


NIP: 634-28-14-186

REGON: 243137802

KRS: 0000449608


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy KRS.


Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości.